Guide Subwoofer - Placering - Inställning - Koppla

Den ultimata subwooferguiden. Vi ger dig tipsen och tricksen att maximera basupplevelsen

Alla som har fått ta del av en häftig basupplevelse kan nog erkänna att det fick pulsen att slå snabbare. Det är odiskutabelt vad en subwoofer – som även kan kallas för en baslåda - bidrar med i positiv bemärkelse, oavsett om vi talar om en musikanläggning eller en hemmabio-setup. Man skulle kunna kalla baslådan för ljudsystemets kraftverk, som förser rummet med härligt pulserande och vibrerande basvågor som sätter både inredningen och hjärtat i gungning. Även om basregistret är väldigt ”smalt” så bidrar det med så otroligt mycket. Det ger en stabil grund och bygger upp storheten i ljudbilden. Lyssna som exempel på en elbas genom ett par stativhögtalare. Du kan höra en viss antydan till elbasens återgivning, men det är först när man adderar en subwoofer som instrumentet framhävs i ljudbilden. Helt plötsligt kan man nästan känna när musikanten slår på strängarna och luften sätts i vibrato. Detsamma gäller för hemmabion, där filmljudspåret faktiskt har en helt dedikerad subkanal som kallas för LFE (Low Frequency Effekt. En sann hemmabioentusiast vet att en subwoofer näst intill är ett krav. Mycket av helhetskänslan till surroundeffekterna ligger i att kunna återge ett kvalitativt lågbasregister och det är subwooferns uppgift.

Man ska bära med sig att en subwoofer endast skall tillföra det som huvudhögtalarna saknar. I bättre stereoanläggningar brukar man säga att man inte skall lägga märke till basen utan det är först när den kopplas bort som man reagerar att något saknas.

Men vilken subwoofer är bäst lämpad för ditt rum? Vad skiljer i kvalitet? Är större alltid bättre? Vad ska man tänka på gällande placeringen? Vart skall man ställa delningsfrekvensen? Och vad är fas? Det finns en del aspekter som man bör tänka på, som vi kommer gå genom i den här guiden så du får full koll på vad du skall ha! Ett troligt scenario är att du kommer bli nykär efter att du har bekantat dig med din nyinköpta subwoofer i hemmet.

Vad är skillnaden mellan en passiv och aktiv subwoofer?

Alla högtalarelement är i grunden passiva. Utan en förstärkare så låter det helt enkelt ingenting. Tar man en titt på vad olika högtalartillverkare som Klipsch, Dynavoice, Audio Pro m.fl erbjuder i sitt produktutbud så är det främst aktiva subwoofers vi talar om. Med detta innebär att det sitter ett inbyggt slutsteg på kabinettets baksida, som alltså levererar effekten (Watt) till baselementet.

I slutsteget finns det flera reglage som styr volymen, delningsfrekvensen och fasen. Vi kommer till detta senare i vår guide. Med en aktiv modell så har tillverkaren i bästa mån optimerat prestandan efter en specifik budget. Vissa tillverkare kan lägga högre prioritet på kvaliteten framför kvantiteten, och omvänt. Så vad man väljer beror på vilka krav du ställer, vad du skall spela för material, vad du satt för budget, rummets storlek och vad det är för högtalare som subwoofern skall matchas tillsammans med.

Om det nämns att en subwoofer är passiv, så behöver man ha ett externt subwoofersteg, och sedan dra en högtalarkabel till basen. Anledningen till att det finns passiva modeller är att de kan vara bäst lämpade för inbyggnad eller utomhusmiljö, då slutsteget kan placeras på valfri plats så att man undviker risken för brandfaror eller fukt.

Vad är skillnaden mellan en sluten och en portad subwoofer?

Det är lite som det låter. En sluten låda är helt enkelt helt sluten. Du har ett element och ett slutsteg. Generellt så är fördelen med en sluten låda att den är mer musikalisk än en portad. Nackdelen är att man tappar verkningsgrad i konstruktionen, vilket måste kompenseras med högre förstärkareffekt. Om man tappar 3 dB i verkningsgrad så krävs det en dubblering av förstärkareffekten. Tappar man 6 dB så krävs det fyra gånger effekten. I ett noggrant avstämt kabinett, och med rätt kvalitet på slutsteget, så kan en sluten konstruktion spela oerhört kontrollerat i det allra djupaste basregistret. En sluten låda kan därmed vara en optimal lösning som bättre vänder sig till musiksystem, eller för användare som inte avser att spela högt. Vad som sedan anses vara hög ljudnivå är givetvis personligt.

Fördelen med en portad låda är att den generellt kan spela högre, då man i större grad nyttjar mer av elementets utstrålande energi. Verkningsgraden blir alltså högre, vilket gör att effektbehovet minskar. Nackdelen är att man kan tappa viss kvalitet vad gäller följsamheten och snabbheten, samt att om en port får hantera för stora luftflöden så skapas blåsljud. Vissa tillverkare använder sig av slavbasar istället för en port och rätt avstämt så närmar man sig den slutna principen med stormsteg, samtidigt som inga blåsljud kan uppstå. Givetvis kan man inte säga att en sluten låda alltid är bättre än en portad. Mycket hänger på tillverkarens kunskap samt hur påkostad designen är.

Placeringen är A och O

Precis som med ett par golvhögtalare så är placeringen oerhört viktig för att få ut den fulla potentialen. Rummets akustik har en stor inverkan på hur ljudvågorna beter sig och hur de studsar. Ju djupare frekvens, desto längre våglängd. Olika ljudvågor har alltså olika längd, och de kommer tillsammans att studsa runt i rummet på lite olika sätt då de interagerar med rummets längd, bredd och höjd. Detta resulterar i att vissa frekvenser förstärks medans andra tappar energi. Hur mycket och vart i frekvens beror på placeringen i det specifika rummet. Du har säkert vid något tillfälle upplevt att du får olika stark bas när du rör dig i ett rum. Flyttar du på basen så får de olika våglängderna andra förutsättningar. 100 % bra blir det aldrig, utan det handlar om att finna placeringen med minst kompromisser. Om man nu inte väljer att vandra djupare in i området kring passiv eller aktiv akustikbehandling. Det är dock få som är insatta i kring hur akustiken skall behandlas, så tack och lov så finns det enklare åtgärder att börja med för att få optimal basprestanda i rummet. Men man kan få vara beredd på att kompromissa lite vad gäller möblemanget. Att ha ett vitrinskåp av glas placerat intill en subwoofer är exempelvis en dålig idé, och det är inte så enkelt att tänka att första bästa placering kommer att funka perfekt.

Många tillverkare rekommenderar att börja med att placera subwoofern i ett hörn. Anammar man tipsen som Klipsch ger, så kan en hörnplacering ge en rumsförstärkning på upp till 6 dB. Höjer du motsvarande volym i en förstärkare så ökar uteffekten med 400%!
Varför man främst rekommenderar en hörnplacering är för att alla potentiella rumsnoder förstärks, vilket ger ett tätare mönster av basförstärkningen. Risken för utsläckningar i rummet minskar vid lyssningspositionen, den så kallade ”sweet spoten” i soffan. Dock så måste man lyssna sig fram.
Om basportens mynning är baktill så kan det handla om en noggrann avvägning om hur mycket man behöver flytta ut baslådan från väggarna, för att undvika att basåtergivning blir för ”boomig” och hård.
Har du en sambo eller kompis att ta hjälp av så kan du sitta och lyssna i soffan, medans den andre gör grovjobbet och flyttar runt subwoofern på olika ställen i rummet. Av egen erfarenhet så brukar subwoofern ha bäst förmåga att smälta in i högtalarnas ljudbild när den är placerad längs frontväggen, men det finns ingenting som utesluter att en placering bakom hörnsoffan skulle vara sämre.

Något som alltid funkar för att finna rätt placering är den så kallade ”kryptekniken”. Du placerar subwoofern i soffan i din sweet-spot, sätter på en låt med ett härligt basregister och sedan börjar du krypa runt i rummet. På platsen där du upplever mest och bäst skall du placera subwoofern, då det inverterat kommer låta lika bra i lyssningspositionen. Ett tips kan vara att köpa en väldigt enkel standardljudkabel, då det kan behövas en längre sådan för att kunna genomföra det här testet. Det kan kännas dumt att köpa en bättre och dyrare subwooferkabel i lång längd, för att sedan inse att det räckte med en kort.
Sammanfattningsvis, ge subwoofern tid och omsorg. Det kommer du att vinna oerhört mycket på i längden.

Är två basar dubbelt så bra?

Magasinet Hifi&Musik har vid flertalet tillfällen genom åren rekommenderat att ha två subwoofers i rummet, och de nämner detta av en god anledning. Genom att utöka systemet med en till bas så skapas flera och tätare rumsnoder. Lite enkelt förklarat kan man säga att när den ena basen tappar i energi i vissa frekvenser så fyller den andra upp med detta. Man upplever en bättre klangbalans, en tightare spelstil och att de båda basarna därmed bättre ”försvinner” i ljudbilden. En felaktig uppfattning är att man kan spela dubbelt så högt med dubbla subwoofers. Det du vinner i ljudstyrka är en ökning av 3 dB. Sen råder det debatt kring om man skall ha dubbla enklare subwoofers kontra en bättre.  

De mest vanliga placeringarna man kan testa sig fram med i ett rum med dubbla subwoofers är att antingen ställa dem längs frontväggen, diagonalt alternativt i mitten av rummet på vardera sida.

Rädda grannsämjan genom en effektiv vibrationsdämpning

Att dämpa vibrationer är oerhört viktigt för att få en mer kontrollerad, definierad och tight basåtergivning. Om du bor i lägenhet så kommer dessutom grannarna att tacka dig, då basen fortplantar sig i golvet. Hur mycket grannarna hör beror givetvis på hur högt du spelar. Subwoofern är en viktig ingrediens för hemmabion, en vanlig tid för filmtittande är sena kvällar och den mest förekommande boendeformen är lägenhet. Det gäller att i bästa mån råda bot på detta så att subbasfrekvenserna i görligaste mån stannar hemma hos dig. De största bovarna som kan skapa basljud som känns är en subwoofer och ett par större golvhögtalare.

Ljudfokus har ett brett utbud av vibrationsdämpning från erkända fabrikat som Sonic Design och Soundcare. Just dessa nämnda fabrikat anammar två olika materialval, gummi vs metall, och vad man väljer beror på användningsområdet. Med spikes koncentrerar man vikten på fyra små punkter, vilket ger en effektivare frikoppling mot underlaget. Om man har parkettgolv så är det förståeligt att helst undviker att hårda spikes. Då är den så kallade dämpkudden en perfekt lösning som också gör ett förträffligt jobb i att minimera vibrationerna. Man använder sig av ett speciellt gummi med extremt hög förlustfaktor. Vibrationer som kommer från basen transporteras alltså inte vidare. Uppåt i klass så kan tillverkarna använda andra tekniker som fjäderupphängning för att få en ännu effektivare dämpning. Oavsett teknik och material, så jobbar de med samma gemensamma nämnare och syftet är att du skall njuta av ett renare ljud med bättre kontroll. Att grannarna blir gladare är plus i kanten.

Vad är Gain på en subwoofer?

Gain betyder på engelska förstärkning. På en subwoofer menas det hur mycket skall ljudnivån förstärkas. Vi talar om volymregleringen. Det gäller att finna rätt balans på hur starkt subwoofern spelar i relation till huvudhögtalarna. Om man har för lite volymökning så kommer basen helt enkelt inte att spela tillräckligt starkt och höras i rummet. Om man vrider på för mycket så är det lätt att basen blir dominant och ”dränker” andra frekvenser, som i det viktiga mellanregistret.
Var inte rädd eller fundersam på att du behöver vrida upp volymen i subwoofern till nästan max. Allt är helt i sin ordning, då det är huvudförstärkarens volymnivå som bestämmer hur stark signalen till basen är. Du har redan en volymreglering i stereo- eller hemmabioförstärkaren och om du spelar svagt genom denna, så kommer signalen ut till subwoofern att vara svagare. När du höjer volymen i huvudförstärkaren så kommer signalens styrka ut att öka, vilket leder till att subwoofern alltid kommer spela i bra balans till de övriga högtalarna när du höjer och sänker volymen, förutsatt att allting är korrekt inställt. Olika basar har olika ingångssteg (känslighet) så det finns ingen generell inställning, utan man får lyssna sig fram.

Vad är crossover / X-over på en subwoofer?

Detta är reglaget som bestämmer vart man ställer delningsfrekvensen och det beror på hur djupt huvudhögtalarna kan spela. Ett par golvhögtalare spelar naturligt djupare än ett par stativ- eller vägghögtalare, och då bör man dela subwoofern lägre för att få en jämnare överlappning. Om du är osäker på hur djupt dina högtalare spelar, så får man lyssna sig fram till vad man själv tycker låter bäst. Om vi som exempel har ett par stativhögtalare där tillverkaren anger ett frekvensomfång ner till 60 Hz, så ställer man vanligtvis inte delningen i basen på 60 Hz. Högtalarna har mest sannolikt ett angivet frekvensomfång på +/- 3 dB. Mäter man -6 dB (alltså att ljudet tappat mer i styrka) så kan högtalarna spela ner till 55 Hz. Om man skulle ange -10 dB (som vissa tillverkare mindre ärligt gör) så kan högtalarna spela ner till 51 Hz. Kurvan faller sakta av. Detsamma gäller delningspunkten i en subwoofer, där man kan använda sig av olika branta filter. I detta fallet kan det vara värt att testa att ställa delningen vid 50 Hz. Det innebär att basen spelar så starkt den kan under brytpunkten, men den tappar i styrka uppåt i frekvens. Om man har en branthet på 12 dB så spelar basen alltså fortfarande vid 100 Hz, men det hörs inte lika tydligt då signalen tappat 12 dB i styrka. Men vid 60 Hz så har signalen inte tappat lika mycket, och det kan göra att högtalarnas fallande kurva ner i frekvens bättre möts av basens fallande kurva uppåt i frekvens.

Vad är Phase på en subwoofer?

Upplever du att du har en dålig basåtergivning, så är det vanligtvis p.ga. placeringen eller att fasen är felvänd, i relation till huvudhögtalarna. Istället för att hjälpa varandra så får man istället en viss utsläckning. En subwoofer har mest förekommande en fasvippa på antingen 0 eller 180 grader. Det innebär att elementets rörelse startar med att slå ut och sedan in vid 0 grader (som man säger är i fas). Vänder man på fasen till 180 grader så blir elementets rörelse omvänd. Vissa subwoofers har en variabel fas, som alltså är ställbar mellan 0 till 270 grader. För guldöronen kan 0 eller 180 grader inte vara tillräckligt bra, och då kan man testa att ställa fasen på exempelvis 90 eller 135 grader. Det är inte alltid logiskt att fasen ska stå på 0 grader. Vissa utgångssteg kan exempelvis invertera signalen på utgången. Även placeringen i rummet och hur ljudvågorna beter sig spelar in i ekvationen. Om högtalarna står längs frontväggen och subwoofern spelar bäst i mitten av rummet så kan ljudvågorna ligga osynkade i tid när de når dig i lyssningspositionen. Ett enkelt tips är att spela en låt med en tydligare mellanbas, exempelvis en elbas. Att fokusera på extrem djupbas gör det hela svårare. Luta dig över subwoofern medans musiken spelar och ändra på fasen/fasvippan. Låter det lite mer så spelar allt i fas. Låter det mindre och lite ihåligare så spelar det ur fas. Sammanfattningsvis, ta dig tiden att prova och lyssna dg fram till bäst resultat.

Vad är Auto-on?

Vi skall först berätta att det inte är alla subwoofers som har den här funktionen. Med Auto-on så sitter det en auto-detekteringskrets på ingångssteget, vars uppgift är att reagera när en inkommande signalen känns av. Med reagera menar att basen per automatik slår på sig. Det kräver dock att signalen kommer över ett värde i spänningens nivå. Spelar du väldigt svag så händer ingenting, men så fort du ökar volymen – eller spelar källmaterial som innehåller starkare bassignaler - så hoppar basen igång rätt fort. 

När man har slutat att spela så hoppar subwoofern tillbaka till sitt standbyläge efter ca 15-20 minuter. Det kan även hända om man tittar på Aktuellt eller ett debattprogram en stund, då prat inte innehåller basinformation alls. Om subwoofern står i läget ”on” så kommer den konstant att stå på och dra sin tomgångsström. Klass A/B-steg har en högre sådan, medans ett klass D-steg drar avsevärt mindre. Om man åker på semester så kan man bryta strömmen helt.

Vad är skillnaden på LFE, lågnivå och högnivå?

LFE: Alla aktiva subwoofers har någon form av lågnivå-ingång. Med detta menas att basens slutsteg matas med en spänningssignal, främst via en subwooferkabel som är kontakterad med RCA- eller XLR-kontakter. Alla hemmabioförstärkare har idag en subwooferutgång, som därmed skickar ut en ljudsignal som sedan basens inbyggda slutsteg tar emot och förstärker upp. Ingången som heter ”LFE” är avsedd för just hemmabioförstärkare där man i dess menyer redan gjort alla högtalarkalibreringarna och satt delningspunkterna för de olika högtalargrupperna, inklusive subwoofern. LFE står för ”Low Frequency Effect” vilket är subkanalens information i ett filmljudspår. Via LFE så kopplas ljudsignalen förbi basens inbyggda delningsfilter och direkt till volymregleringen. 
Om man matar ljudsignalen från en stereoförstärkare på LFE-ingången så kommer basen att spela högre i frekvens, utan möjlighet att ställa in delningen. Det kommer alltså inte att spela bra.

STEREO: De flesta subwoofers har även en stereoingång (röd och vit kontakt), vilket främst vänder sig för stereoförstärkare som då antingen har en Stereo eller en Subwoofer Pre Out. I motsats till LFE-ingången, så kan man här ställa brytpunkten via basens delningsfilter. När en stereoförstärkare har en subwooferutgång så sitter det alltid ett fast lågpassfilter, vanligtvis vid 150 eller 200 Hz. Anledningen till att det är en högt satt frekvens är för att tillverkaren inte vet vilken storlek du har på dina högtalare. Om du exempelvis har ett par vägghögtalare och vill sätta delningen vid 60 Hz i subwoofern, så skall du därmed inte ansluta kabeln på LFE -ingången. Det är viktigt att tänka på att utgången i stereoförstärkaren skall heta ”Pre Out” och inte ”Rec Out”. Med Pre Out menas att signalen går direkt från förstegsdelen, och att du därmed kan göra en volymreglering. Vissa subwoofers kan även ha en stereoutgång, vilket ger möjligheten att kunna kedjekoppla flera basar. Detta kan vara en bra lösning för offentliga miljöer, som ett gym.

HÖGNIVÅ: Idag är det färre subwoofers som har en högnivå-ingång. Med detta menas att basens slutsteg matas från högtalarutgångarna i en stereoförstärkare. Detta är en ypperlig lösning ifall förstärkaren saknar lågnivåutgångar helt. Om det finns en A-B högtalarutgång så kan man då koppla basen på B-utgången. Om man vill kunna spela musik sent om kvällen så kan man då koppla bort basen helt genom att man kopplar från B-utgången. Viktigt är att man ansluter en högtalarkabel för både vänster och höger kanal, så att subwoofern får samtlig basinformation från stereomixen. Man ”lånar” endast lite signal och då det är en väldigt hög-ohmig överföring så får man ingen belastning alls på stereoförstärkaren. 

Förr om åren var det mer förekommande att subwoofern hade en högnivå-ingång samt en motsvarande utgång där man drog högtalarkabel vidare till ett par satellithögtalare. Då kopplade man alltså signalen först från stereoförstärkaren till basen, för då hade tillverkaren inegrerat ett fast högpassfilter på högtalarutgången, vanligtvis vid 80 eller 100 Hz. Det gjorde att basen tog hand om basfrekvenserna och satellithögtalarna blev avlastade och tog hand över det övriga.

Varför brummar det om subwoofern?

Att en aktiv baslåda brummar är tyvärr ett rätt förekommande problem. En anledning kan vara att man har en för dåligt skärmad subwooferkabel, som blir mer benägen att ta upp yttre störningar på vägen. Det slutar med att både ljudsignalen och störningarna förstärks upp och för hög nivå av störningar kan skapa ett konstant brummande. Det är sällan som en tillverkare skickar med en subwooferkabel i kartongen, vilket främst beror på att det kan variera stort på vilken längd som gemene person behöver. Att införskaffa sig en mer kvalitativ subwooferkabel har den stora fördelen att signalen leds bättre utan att tappa signalkvalitet, även på längre sträckor om man avser att placera baslådan exempelvis bakom en soffa. Generellt så är kablar den lilla kostnaden i sammanhanget som ger den hörbara skillnaden. Om du har en bättre kabel men det brummar ändå, så kan det bero på glappande lödningar där jorden (RCA-kontaktens ytterdel) får en sämre kontakt.

En annan orsak till att brum uppstår är att du matar det strömförda slutsteget med fel fas från vägguttaget. Ett enkelt test är att vända på stickproppen.

Men den mest förekommande anledningen till att en subwoofer brummar är att man oftast ansluter den till ett annat vägguttag än den övriga elektroniken. Uttagen kan sitta på olika jordbrytare, som kan leda till att en så kallad jordslinga uppstår och då hör man ett konstant brum på 60 Hz. Testa att rycka ut subwooferkabeln från basen. Om det blir tyst så kommer jordslingan via kabeln från stereoförstärkaren eller hemmabioförstärkaren. Det händer även att brum kan uppstå fastän alla elektronikapprater sitter på samma uttag via en grendosa. Elektronik kan ha olika jordplan och idag är det även förekommande att vi sammanlänkar datorer och TV-utrustning (med antenn). Om det inte har löst sig med brummande så kan man testa att ha en störskilje-transformator, som då sitter mellan förstärkaren och subwoofern.

Varför låter basen dåligt och instängt vid uppackning?

Man skall inte vara alltför kritisk till en början, även om man känner iver att bekanta sig med sin nya ljudvän. Det krävs nämligen en inspelningstid på högtalare, och kanske i huvudsak en subwoofer, där det stora elementet skall få ”skaka loss”. Till en början så är upphängningen mer trög och ju mer man spelar – alltså mer konrörelse – så kommer gummit att bli mer följsamt. Faktum är att upphängningen till en början mer agerar som en bromskloss och inte helt låter konen nå den slaglängd som behövs för att flytta maximalt med luft. Olika element kan ha olika typer av gummimaterial, så inspelningstiden kan variera. Generellt rör det sig dock om ca 50-100 timmar innan man hör att basen låter renare, spelar tightare och är mer följsam. En baskagge skall exempelvis slå på slaget. Tappar man snabbhet så upplever man en viss ”slugger”-effekt på återgivningen, vilket förstör mer än vad det tillför. Så ha tålamod till en början. Det kommer bli bättre.

Visst är större bättre och mindre spelar snabbare?

Bas och förmågan att flytta större mängder luft handlar i mångt och mycket om fysik. Ett större element har i grunden bättre förmåga att kunna spela djupare. Men det är väldigt många andra aspekter som spelar in. För att ta ett grovt exempel så är vanligtvis ett stort 15” PA-element inte designat för att djupt utan högt. För hemmaljud har man såklart andra konstruktionsprinciper att gå efter i strävan att elementet skall kunna gräva djupare. Det som särskiljer mer påkostade konstruktioner är förmågan att spela med högre definition och med bevarad kontroll, även när toner runt 20-25 Hz återges.

Många har säkert även hört uttrycket att för musik så är det bättre att ha en 10” bas, då en större 12” modell tappar snabbhet. Ta detta med en nypa salt. Mycket handlar om dämpfaktorn i slutsteget. Ett större element kräver mer från slutsteget vad gäller dämpfaktorn. Om allting är rätt anpassat och avstämt så har man istället fördelen att det spelar djupare, med bevarad snabbhet och kontroll.

Det är lätt att tänka att man vill ha en större subwoofer. Varför inte fläska på med den där 15” basen när man ändå är igång? Det känns lite mer manligt. Det är dock av större vikt att ”matcha” både högtalarnas och basens storlek till rummets. En för stor och kraftfull subwoofer i ett litet rum kommer inte att spela lika rent som en mindre. Du får en bättre balans i ett rum på 12-15 kvadratmeter med ett par stativhögtalare och en 8” subwoofer än ett par golvhögtalare och en 12” subwoofer.
Visste du att en 20 Hz ton har en våglängd på 18 meter? Så det kräver sitt rum för att kunna framhäva det allra lägsta registret i djupbasen. Har inte rummet rätt dimensioner så kommer man inte kunna framhäva det lägsta basomfånget.

Kablad uppkoppling vs trådlös överföring?

Idag är det mer och mer förekommande att tillverkarna erbjuder trådlösa överföringar i olika former, oavsett om det gäller att koppla in sin subwoofer eller andra produkter. Uppkopplingen kan ske via Bluetooth, Wifi alternativt att tillverkaren har utvecklat ett eget "låst" system där en sändare och mottagare kommunicerar med varandra. Soundbars är ett lysande exempel på detta, där ljudlimpan är sändaren och subwoofern är mottagaren. Den givna fördelen med trådlös överföring, som lockar för de flesta, är att man slipper dra kablar. En lång subwooferkabel genom rummet kan känns bökig att behöva dra. Då känns det enklast att endast ansluta subwoofers strömkabel så är man klar. Kolla bara så att du har ett vägguttag i närheten.

Det finns även trådlösa kitsystem som tillval, vilket innebär att man kan göra valfri subwoofer trådlös. Men helt trådlöst blir det inte, då man behöver ansluta en kabel in i sändaren, så att den kan skicka vidare ljudsignalen trådlöst till mottagaren. Vissa mottagare kan ha en ljudutgång, medans andra kan dockas direkt i baslådan. Då både sändare och mottagare kommunicerar via aktiva kretsar så måste de strömförsörjas.
Men finns det några nackdelar med trådlös överföring? En parameter man får överväga är kostnaden för det trådlösa kitsystem vs en subwooferkabel. Även om den trådlösa kommunikationen idag är bättre än förr, så kan det alltid finnas risk för viss latency, alltså tidsfördröjning. En faktor som inte uppstår vid kabeldragning.

Vad innebär appstyrning i en subwoofer?

Vissa tillverkare integrerar appstyrning i sina modeller, där uppkopplingen främst sker via Bluetooth och via en app som man laddar ner till mobiltelefonen eller surfplattan. Istället för att behöva gå fram till basen och justera volymen via reglaget, så kan du enkelt göra detta via appen utan att ens behöva resa dig från soffan. Dessutom får man oftast access till en hel del andra funktioner, som att justera fasen, delningsfrekvensen, parametisk EQ samt att man kan göra en rumskalibrering via mobilens mikrofon.

Vi hoppas att den här guiden har rett ut en del frågor och funderingar. Om du behöver konkreta tips på lämplig subwoofer till ditt system, eller om det är något annat du undrar över, så tveka inte att kontakta oss för rådgivning på telefon eller mail.

Text skriven av: Andreas A. CAD-bilder skapade av: Noah B

Funderar du på vilken subwoofer som passar just dig? - Ta kontakt med våra experter


Bilden är hämtad från Klipsch hemsida

Mest populära subwoofers

Spara 1000 kr

Sommarrea

DLS Flatsub 8.2 väggmonteringsbar aktiv subwoofer, mattvit
Detta är en platt aktiv 8" subwoofer för vä...
4490 kr
5490 kr
Köp
Info
Elac Sub 2030 aktiv subwoofer, mattlackad vit
Detta är en kompakt och musikalisk aktiv subwoofer, b...
6490 kr
Köp
Info
Dynavoice Magic MW12 aktiv subwoofer, svart
Detta är en aktiv 12" subwoofer i Magic-serien med en...
3490 kr
Köp
Info
Spara 602 kr
Audio Pro SW-10 aktiv subwoofer, vit
Detta är en banbrytande aktiv subwoofer, med en djupg...
3388 kr
3990 kr
Köp
Info
Dynavoice Magic MW10 subwoofer, svart
Aktiv 10" subwoofer i Magic-serien med en svårslagen ...
2990 kr
Köp
Info
Spara 602 kr
Audio Pro SW-10 aktiv subwoofer, svart
Detta är en banbrytande aktiv subwoofer, med en djupg...
3388 kr
3990 kr
Köp
Info

Snabba leveranser

Vi jobbar hårt för att du ska få ditt paket så snabbt som möjligt. Alltid fraktfritt vid order över 2500kr.
(gäller ej leverans med pall)

Vi har nöjda kunder

Vårt mål är att sätta ett leende på läpparna och välljud i öronen på alla våra kunder. Vi nöjer oss bara med nöjda kunder!  

Vi kan det vi säljer

Vi har lång branscherfarenhet över flera decennier med målet att alltid finna produkterna som ger bättre ljud för mindre pengar.

Vårt lägsta pris 1-30 dagar innan prissänkning:

OBS. Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes. Undantaget är om gradvisa sänkningar gjorts, då visas det lägsta priset 1-30 dagar innan den första prissänkningen.