Delningsfilter för högtalarbygget - DIY - Ljudfokus.se!
Filtrera:
Pris
Tillverkare
Dayton Audio
Dynavox

Delningsfilter

Om du skall ge dig in i ett projekt att bygga en egen högtalare så behöver du ett delningsfilter, vars uppgift är att dela upp signalen som kommer från förstärkaren och sedan skicka den vidare till högtalarelementen, så att de får arbeta med rätt frekvenser för ett optimalt arbetsförhållande. Det finns olika filterlösningar och vilket som passar bäst beror på hur ditt specifika högtalarbygge ser ut.
Läs mer
Dayton Audio 5K-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 5 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
148 kr
Köp
Info
Dayton Audio 4K-HPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 4 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
168 kr
Köp
Info
Dayton Audio 800-HPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 800 Hz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
278 kr
Köp
Info
Dayton Audio 5.5K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 5.5 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
158 kr
Köp
Info

Lagerrensning

Dayton Audio XO3W-500/4K, delningsfilter 3-vägs (2 st)
Detta är ett 3-vägs delningsfilter med brytpunkter vid 500 Hz och 4 kHz.
698 kr
Köp
Info
Dayton Audio 500-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 500 Hz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
398 kr
Köp
Info
Dayton Audio 700-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 700 Hz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
398 kr
Köp
Info
Dayton Audio 600-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 600 Hz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
478 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2.5K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 2.5 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
208 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2K-HPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 2 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
218 kr
Köp
Info

Lagerrensning

Dayton Audio XO3W-375/3K, delningsfilter 3-vägs
Detta är ett 3-vägs delningsfilter med brytpunkter vid 375 Hz och 3 kHz.
698 kr
Köp
Info
Dayton Audio 3.5K-HPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 3.5 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
178 kr
Köp
Info
Dayton Audio 500-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 500 Hz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
498 kr
Köp
Info
Dayton Audio XO2W-3.5K, delningsfilter 2-vägs
Detta är ett 2-vägs delningsfilter med en brytpunkt vid 3.5 kHz.
498 kr
Köp
Info
Dayton Audio 4K-HPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 4 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
168 kr
Köp
Info
Dayton Audio 5K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 5 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
148 kr
Köp
Info
Dayton Audio 6K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 6 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
138 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2.5K-HPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 2.5 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
208 kr
Köp
Info
Dayton Audio 3K-HPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 3 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
198 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2.5K-HPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 2.5 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
208 kr
Köp
Info
Dayton Audio 800-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 800 Hz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
398 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 2 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
218 kr
Köp
Info
Dayton Audio 500-HPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 500 Hz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
448 kr
Köp
Info
Dayton Audio 800-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 800 Hz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
298 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2.5K-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 2.5 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
208 kr
Köp
Info
Dayton Audio 2K-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 2 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
218 kr
Köp
Info
Dayton Audio 3.5K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 3.5 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
178 kr
Köp
Info
Dayton Audio 3K-HPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter högpass 3 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley högpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
198 kr
Köp
Info
Dayton Audio 3K-LPF-8 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 3 kHz, 8 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 8 Ohm, m...
198 kr
Köp
Info
Dayton Audio 4K-LPF-4 Linkwitz-Riley delningsfilter lågpass 4 kHz, 4 Ohm
Detta är ett Linkwitz-Riley lågpassfilter för högtalarelement på 4 Ohm, m...
168 kr
Köp
Info

Delningsfilter

Om du skall ge dig in i ett projekt att bygga en egen högtalare så behöver du ett delningsfilter, vars uppgift är att dela upp signalen som kommer från förstärkaren och sedan skicka den vidare till högtalarelementen. Det finns olika filterlösningar och vilket som passar bäst beror på hur ditt specifika högtalarbygge ser ut.
Det finns både färdigbyggda filterlösningar samt filterkomponenter för den som vill bygga sitt egna filter från grunden. Det finns även passiva och aktiva delningsfilter.
Man utgår från vilket register som skall passera och nämner dessa begreppen för lågpass-, högpass- och bandpassfilter. Med lågpass menas att de låga frekvenserna får passera. För högpass är det de högre frekvenserna som får passera, medans bandpass menas att två frekvenspunkter skall passera. Sistnämnda är en perfekt lösning för ett mellanregister eller en midbas, där man vill rulla av både neråt mot det lägsta basregistret samt uppåt mot diskantområdet.

Om du som exempel skall bygga en mindre stativhögtalare som talar vi främst om en 2-vägs konstruktion. Om man sätter en brytpunkt vid 3.500 Hz så kommer diskantens styrka att börja falla av under brytpunkten. Detsamma gäller det större mellanregister/baselementet som faller av i styrka över brytpunkten. 
Ett element på 6.5" tappar vanligtvis runt 3-4.000 Hz förmågan att på ett resonansfritt och kontrollerat sätt återge signalen. Det klarar det mindre diskantelementet bättre. Om man sätter en brytpunkt - en så kallad delningsfrekvens - vid 3.500 Hz så innebär det inte att 6.5" element inte åter frekvensen 3.501 Hz. Beroende på hur filtret är konstruerat - vilken branthet det har - så faller ljudstyrkan olika dB per oktav. Ett andra ordningens filter har en branthet på 12 dB/oktav. Styrkan (ljudnivån eller även kallat output) har då fallit av med 12 dB vid 7.000 Hz. Detsamma gäller för diskanten där styrkan fallit av 12 dB vid 1.750 Hz. Genom att göra på detta vis så överlappas elementens arbetsområden varandra där vi inte skall höra vart själva överlappningen sker.
Man kan ha olika brantheter åt vardera håll från brytpunkten, där det exempelvis kan vara 12 dB/oktav på högpass och 18 dB/oktav på lågpass.

Ett passivt delningsfilter består vanligtvis av tre olika typer av elektriska komponenter, och dessa finns i olika kvaliteter beroende på vilka krav som ställs på återgivningen. Då det är passiva komponenter så sker alltid någon form av förlust på signalens kvalitet. Mer påkostade komponenter har mindre signalförlust. En spole gör så att de låga frekvenserna kan passera men blockerar de höga frekvenserna. En kondensator gör det omvända. Den ledningsförmåga som kondensatorn har brukar benämnas som "konduktans" medan motsvarande för spolen brukar benämnas som "induktans". Ett motstånd används för att styra impedansen och dämpa signalen. I en färdig högtalare från en fabrikant så kan motstånd användas i deras filterlösning med syftet att nivåjustera elementen i relation till varandra. Kombinationen av dessa komponenterna och dess inbördes värden skapar ett delningsfilter, där ett samspel sker även med högtalarelementen och högtalarkabeln som har ett inflytande på hur filtret verkar.  
Om ett delningsfilter är avsett för 8 Ohm, så skall man följa denna riktlinje i valet av högtalarelement. Om brytpunkten är tänkt att ske vid 3 kHz och man använder sig av 4 Ohms element, så kommer brytpunkten då att ske en oktav högre, alltså vid 6 kHz. 

Ett delningsfilter kan alltså dela signalen med olika brantheter, och detta brukar man kalla av vilken ordning filtret har. De mest förekommande är filter av 1:a till 4:e ordningen. Ett första ordningens filter har en branthet på 6 dB/oktav och får varje steg lägger man sedan till 6 dB. Ett andra ordningens filter har alltså en branthet på 12 dB/oktav osv. Filter av lägre ordning brukas kallas för flacka, och filter av högre ordning brukar kallas för branta.
Branta filter har den stora fördelen att de får elementet att "tystna" väldigt nära delningsfrekvensen, men nackdelen är att ju brantare filter desto större fasvridning. Därav finns det olika principer - eller typer - för hur man anpassar ett filters avrullning och hur man minimerar rippel eller minskar fasfel. Man främst brukar tala om Linkwitz-Riley och Butterworth-filter, men det finns flera andra typer.  

Ett aktivt delningsfilter jobbar efter samma grundläggande princip som det passiva, men använder OP-förstärkare för att ge en förbättrad noggrannhet och lägre signalförlust, vilket ökar effektiviteten. Med aktivt menas att man anpassar signalen för varje högtalarelement som har en dedikerad slutstegskanal som kopplas direkt från det aktiva filtret. Man kan även åstadkomma en mer tidskorrekt återgivning. Ett aktivt system kan antingen vara separat eller integrerat i högtalarna. Även om ett aktivt system har sina tekniska fördelar så är givetvis komponentkvaliteten helt avgörande till vilken nivå man når på återgivningen. 

Sedan finns det även digitala filter, vilket mer leder oss in i området mätkalibering och akustikbehandling. Här analyseras miljön där högtalarna är placerade genom en mätmikrofon, där all mätdata sedan beräknas av en processor i den digitala domänen. Genom detta kan man sedan exempelvis skicka ut en optimal signal för respektive högtalarelement i en 3-vägs aktiv högtalare. Låg-, hög- och bandpass FIR (Finite Impulse Response) eller IIR (Infinite Impulse Response)-filter ingår normalt i en digital signalprocessor - kallad DSP - ofta i kombination med andra typer av digital signalbehandlingar såsom EQ-justeringar eller rumskorrigering. Det finns olika kalibreringssystem som exempelvis Dirac, som har sitt huvudkontor i Uppsala och med ett rykte att man har utvecklat ett av marknadens bästa ljudkalibreringsystem!  

Det finns så otroligt mycket mer att berätta om delningsfilter. Behöver du guidning inom området för att finna rätt produkter för ditt bygge, så finns vi för dig på telefonen eller mailen.

Snabba leveranser

Vi jobbar hårt för att du ska få ditt paket så snabbt som möjligt. Alltid fraktfritt vid order över 2500kr.
(gäller ej leverans med pall)

Vi har nöjda kunder

Vårt mål är att sätta ett leende på läpparna och välljud i öronen på alla våra kunder. Vi nöjer oss bara med nöjda kunder!  

Vi kan det vi säljer

Vi har lång branscherfarenhet över flera decennier med målet att alltid finna produkterna som ger bättre ljud för mindre pengar.

Vårt lägsta pris 1-30 dagar innan prissänkning:

OBS. Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes. Undantaget är om gradvisa sänkningar gjorts, då visas det lägsta priset 1-30 dagar innan den första prissänkningen.